Ilan eklemek için
Menu
Mağazalar Haritada ara Blog
Kategoriler
Emlak Vasıta İşletme için Hizmetler Çocuk eşyaları Elektronik Moda Kozmetik, Kişisel Bakım Hobi ve Oyun Spor ve eğlence Ev Dekorasyon ve Mobilya Hayvanlar Yapı malzemeleri ve Aletleri El yapımı İş İlanları Tanışma
Emlak
Vasıta
İşletme için
Hizmetler
Çocuk eşyaları
Elektronik
Moda
Kozmetik, Kişisel Bakım
 Hobi ve Oyun
Spor ve eğlence
Ev Dekorasyon ve Mobilya
Hayvanlar
Yapı malzemeleri ve Aletleri
El yapımı
İş İlanları
Tanışma

Kullanım Şartları

https://ilanyokyok.com Sitesinin hizmetlerinin sağlanması için kullanıcı sözleşmesi

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, https://ilanyokyok.com adresli İnternet kaynağının (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) kullanımına ilişkin olarak https://ilanyokyok.com (bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır) ile bir tüzel kişilik veya gerçek kişi arasındaki ilişkiyi düzenler. Reklamların aranması, taranması ve/veya yerleştirilmesi amacıyla Site (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır).

Kullanıcı, Siteye kaydolarak veya Siteyi Reklam aramak/görüntülemek için kullanarak, bu Kullanıcı Sözleşmesini (bundan böyle "KS" olarak anılacaktır) kabul eder ve Sitenin kullanımıyla ilgili olarak burada belirtilen hak ve yükümlülükleri üstlenir.

Sitede ve/veya KS'de ve/veya Teklifte aksi açıkça belirtilmedikçe, Girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamayan Ilanların Sitede yayınlanması ücretsizdir. Sitede ve/veya KS'de ve/veya Teklifte özel bir göstergenin bulunmaması durumunda, bunun tersi de geçerlidir: Kullanıcı tarafından sunulan ücretsiz bir ilan,açıkça, girişimcilik faaliyetleri yürütmek amacıyla ve bunlarla bağlantılı olarak sunulmadığını belirtir.Kullanıcılar, Sitenin olanaklarını vicdani bir şekilde kullanmakla ve Kullanıcıların gerçek amaçlarına uygun olmayan Ilanların yerleştirilmesine izin vermemekle yükümlüdür. Bu Kullanıcı Sözleşmesinde kullanılan terimler:

İnternet kaynağı– İnternette yayınlanması amaçlanan ve belirli bir metin, grafik veya ses biçiminde görüntülenen bir dizi entegre yazılım, donanım ve bilgidir. İnternet kaynağı, İnternet kullanıcıları için bir alan adı ve (Tekdüzen Kaynak Bulucu) - bilgiye ve yazılım ve donanım kompleksine veya uygun bir mobil uygulama aracılığıyla erişime izin veren benzersiz bir e-posta adresi aracılığıyla kullanılabilir.

Site, Kullanıcının Duyuruları yayınlamasına, aramasına ve görüntülemesine izin veren bir İnternet kaynağıdır. Site'nin tüm hakları Yüklenici'ye aittir.

Kullanıcının Sitedeki Kişisel Hesabı (bundan böyle "Kişisel Hesap" olarak anılacaktır), Kullanıcının Duyurularının yerleştirilmesini, diğer hizmetleri, ödemelerini yönetmeye ve Sitede sağlanan bilgi materyalleri ile diğer eylemleri gerçekleştirmeye erişim için bir arayüzdür. Giriş, Kullanıcının Kayıt verileri kullanılarak gerçekleştirilir.

Kayıt verileri, Kullanıcının kişisel hesabına erişmesi amaçlanan Kullanıcının kimlik verileridir. Kayıt verileri şunlardan oluşur: oturum açma (Kullanıcının e-postası oturum açma olarak kullanılır), parola, güvenlik sorusu ve güvenlik sorusunun yanıtı (Kullanıcı parolayı unutursa kullanılır).

Ilan, Site Kullanıcısının, Ürün hakkında (iletişim bilgileri, resimler ve ilgili tüm bilgiler dahil) Kullanıcı tarafından Sitede yayınlanan, belirsiz bir kişiye hitap eden bir teklif içeren bilgilendirme mesajıdır.

Ürün, Kullanıcının Sitede bir Ilan yaptığı herhangi bir ürün, mal, hizmet, iş teklifi veya diğer tekliftir.

1. Anlaşma konusu

1.1 Yüklenici, size hizmetlerini bu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu olan şartlarda sunmaktadır.

1.2 Kullanıcı sözleşmesi Yüklenici tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı Sözleşmesinin yeni versiyonu, KS'nin yeni versiyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

1.3. KS'nin güncel versiyonu ve Sitenin kullanılmasına ve Sitenin hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kuralları düzenleyen diğer belgeler her zaman Sitede bulunur ve tüm Kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

2. Hizmet Tanımı

2.1. Site, Kullanıcının bağımsız olarak, korkusu ve riski kendisine ait olmak üzere, sınırsız sayıda kişiye hitap eden teklifler sunarak, Kullanıcının elden çıkarmaya yetkili olduğu Mallar ile ilgili bir işlem yapmasına (tekliflerde bulunmasına) ve Sitenin diğer kullanıcıları, Kullanıcı tarafından Sitede yayınlanan teklifleri, kendi takdirlerine bağlı olarak ve kendi sorumlulukları altında kabul edip veya etmemesine, Sitede Ilanı yayınlayan Kullanıcı ile uygun bir işlem yapıp veya yapmamasına izin veren bir İnternet platformudur.

2.2. Yüklenici, Site'ye Ilan yerleştirmek veya Ilanda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle Site kullanıcılarına yaptığı tekliflerin Site'nin diğer kullanıcıları tarafından alınacağına ve değerlendirileceğine dair Kullanıcı'ya herhangi bir garanti vermemektedir.

2.3. Kullanıcı, karşı taraf seçerken takdir yetkisini kullanmayı, Site'deki Ilanda yer alan teklifin geçerli ve yasal olduğundan bağımsız olarak, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere işlemle ilgili karar vermeyi taahhüt eder.

2.4. Yüklenici ayrıca, sağlanması Kamu Teklifi - https://ilanyokyok.com/promo/services tarafından düzenlenen Siteyi kullanarak ücretli hizmetler sunar.

2.5. Sitenin ücretli hizmetlerinin sağlanması, Kullanıcının ücretli hizmetler için ödeme yaparken kabul ettiği genel Teklif - https://ilanyokyok.com/promo/hizmetler tarafından düzenlenir.

3. Yüklenici'nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.Haklar

3.1.1 Sitede alınan bilgiler Yüklenici'nin mülkü olarak kabul edilir. Yüklenici, Kullanıcı ile aksine yazılı bir anlaşma veya yürürlükteki mevzuatın ilgili gereklilikleri olmadıkça, bu bilgilerle ilgili gizliliği sağlamakla yükümlü değildir.

3.1.2 Sitede yer alan bilgiler, aksi belirtilmedikçe, Yüklenici'nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz veya yayınlanmak üzere kullanılamaz. Sitede yer alan bilgilerin kopyalanması, sadece kişisel kullanım için kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

3.1.3 Yüklenici, Sitenin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan zarar, ziyan veya masraflardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.1.4. Yüklenici, herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak, Yazılım araçlarının otomatik olarak kullanılması da dahil olmak üzere, Kullanıcının bu KS'ya uygunluğu için Ilanları seçici bir şekilde kontrol etme hakkına sahiptir. Üçüncü şahıslardan bu tür ihlallerle ilgili şikayetler alınması da dahil olmak üzere, ihlallerin tespiti durumunda, Yüklenici, ilanların kalitesini, bu KS ve Türk yasalarının gerekliliklerine uygunluğunu belirleme, Ilanın reddedilmesi veya engellenmesi ve/veya Kullanıcı'ya bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı'nın kişisel hesabına erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere, Kullanıcı'nın Site'nin belirli hizmetlerine erişimini askıya almak veya sona erdirmek hakkına sahiptir. Yüklenici'nin kararı ile Kullanıcı'nın Site'deki Ilanlarının ve/veya kayıt verilerinin engellenmesi  Kullanıcı tarafından işlenen bu Kullanıcı Sözleşmesinin ihlallerinin hacmine ve sayısına ve Yüklenici tarafından oluşturulan Siteyi kullanmak için diğer kurallara bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir.Kullanıcının yaptığı ihlalleri ortadan kaldırması durumunda, Yüklenici daha önce engellenen Ilanı veya Kullanıcının kişisel hesabına erişimini geri yükleme hakkına sahiptir.

3.1.5. Yüklenici, bu Kullanıcı Sözleşmesini ve Sitenin kullanımını ve Site hizmetlerinin sağlanmasını düzenleyen diğer belgeleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Bu belgelerin yeni versiyonu, ilgili belgenin yeni versiyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

3.2 Görevler

Bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında, Yüklenici aşağıdakileri taahhüt eder:

3.2.1 Kullanıcıya, Yüklenici tarafından belirli bir zamanda belirlenen kurallara ve kısıtlamalara uygun olarak, Sitede Ilanlara yayınlama, Sitenin veri tabanında bulunan diğer kullanıcıların Ilanlarını arama fırsatı vermek.

3.2.2 Kullanıcıya, Ilanına erişimi yönetme ve kişisel hesabı aracılığıyla belirli bir zamanda Kullanıcıların kullanabileceği diğer ayarları belirleme fırsatı vermek.

3.2.3 Kullanıcıya, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Ilan ve / veya kayıt verilerini silme fırsatı vermek.

3.2.4 Kullanıcıya, kendi takdirine bağlı olarak, Sitedeki kişisel hesabı aracılığıyla Sitede yayınladığı tüm bilgileri istediği zaman tamamen silme fırsatı vermek.

4. Kayıt sırasında Kullanıcının Yükümlülükleri

Bu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Kullanıcı şunları taahhüt eder:

4.1 Bu KS'nin ayrılmaz bir parçası olan Ilanların yayınlanmasına ilişkin Kuralları bilmek ve bunlara uymak.

4.2 Site üzerinden hiçbir şekilde Türk hukukuna ve uluslararası hukuka aykırı bilgiler yayınlamamak.

4.3 Kasten yanlış bilgi yayınlamamak.

4.4 Kullanıcının uygun hakları yoksa, Siteyi kullanarak, materyalleri ve/veya Malları  gönderme ve/veya transfer etmemek. Bu, telif hakları, ticari markalar, patentler ile korunan materyallerin yanı sıra bilgi dağıtmama ,gizlilik anlaşmaları, bu tür izinlerin yokluğunda uygun izinler alınması gereken satış için mallar ve benzerleri için geçerlidir.

4.5 Sitenin bilgi güvenliğini ihlal etmemek.

4.6 Kullanıcı tarafına Yürütülebilir kodu ve herhangi bir uygulama nesnesi uygulamamak,  frame ve iframe, basamaklı stil sayfaları, html kodu kullanmak.

4.7 Kendisini bir başkasının adı altında veya başka birinin (birey veya kuruluş) adına sunmamak. Kimliği konusunda diğer kullanıcıları ve Site yönetimini hiçbir şekilde yanıltmamak.

4.8 Yazarı Kullanıcı olmayan Sitedeki herhangi bir materyali imha etmemek ve/veya değiştirmemek.

4.9 Telefonlar, posta adresleri, e-posta adresleri ile ilgili bilgileri Sitenin konusu (arama, reklam görüntüleme ve yerleştirme) dışında başka amaçlarla kullanmamak.

4.10 Başka birinin e-posta adresini veya Kullanıcının kullanım haklarına sahip olmadığı bir adresi kullanarak kayıt yapmamak.

4.11 Kişisel hesabınıza erişim için şifreyi üçüncü şahıslara devretmemek. Kullanıcı tarafından kişisel hesabından başka bir kişiye şifrenin kasıtlı veya kasıtsız olarak aktarılmasından dolayı üçüncü şahıslar tarafından kendisine verilen tüm zararlardan tamamen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, şifresinin gizliliğini korumaktan ve Site'nin şifresi aracılığıyla tüm kullanımlarından sorumludur.

4.12 Kullanıcı, Siteye kaydolarak, Yükleniciden ve ortaklarından kendisi tarafından belirtilen ve "abonelikten çık" düğmesine tıklanarak abonelikten çıkılabilen e-posta adresine bilgilendirme ve reklam mesajları almayı kabul eder.

4.13. Siteyi ziyaret ederken, Kullanıcının Sitedeki davranışını analiz etmek, Kullanıcının ilgisini belirlemek ve reklam mesajlarının kampanyasını optimize etmek için Kullanıcı çerezleri saklanır. Çerez dosyası, bir web sunucusu tarafından gönderilen ve Kullanıcının bilgisayarında saklanan, Kullanıcının kimliğini doğrulamak, oturumunun durumunu izlemek ve kullanıcılar tarafından İnternet sitelerinin kullanımıyla ilgili istatistikleri depolamak için kullanılan bir metin dosyasıdır. При посещении Сайта Пользователь соглашается на сохранение его cookies-файлов и передачу их третьим лицам с целью анализа поведения Пользователя на Сайте и получения им целевых рекламных сообщений. Kullanıcı, Siteyi ziyaret ederken, Kullanıcının Site üzerindeki davranışını analiz etmek ve hedefe yönelik reklam mesajları almak için çerezlerini kaydetmeyi ve üçüncü şahıslara aktarmayı kabul eder. Kullanıcı, kullandığı web tarayıcısının mahremiyet/gizlilik/kişisel veri (tarayıcı terminolojisine bağlı olarak) ayarlarındaki ayarları değiştirerek çerezlerin saklanmasını reddedebilir.

5. Siteye Ilan Yerleştirme Kuralları

5.1 Ilanlarda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluk, bunları gönderenlere (Ilanları gönderen kullanıcılar) aittir. Yüklenici, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yayınlanan ve/veya dağıtılan Ilanlarım ön kontrolünü yapmakla yükümlü değildir.Kullanıcı, Ilanların yerleştirilmesi, dağıtılması ve aranmasıyla ilgili tüm riskleri, bunların güvenilirliği, eksiksizliği veya kullanışlılığı da dahil olmak üzere bağımsız olarak değerlendirmesi gerektiğini kabul ve beyan eder.

5.2 Yüklenici, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın ve sebeplerini açıklamadan, Kullanıcının Ilanları yerleştirmesini ve/veya dağıtmasını reddetme ve ayrıca Ilanları Siteden kaldırma hakkını saklı tutar.

5.3 Yüklenici, Ilanların içerik ve yerleşim koşullarına ilişkin gereksinimleri değiştirme hakkına sahiptir.

5.4 Yüklenici, Ilanlara okuyucunun algılamasına uygun nitelikler kazandırmak için düzenleme hakkını saklı tutar.

5.5 Yüklenici, Ilanların yazarlarıyla yazışma yapmama hakkını saklı tutar.

5.6. Kullanıcı, sitede bir resim (bir fotoğraf dahil) içeren bir İlan yayınlayarak, Yükleniciye belirtilen resmi (bir sanat eserini kullanmak için açık lisans) aşağıdaki şekillerde kullanma hakkını verir: İnternete yerleştirme ve dağıtma ve / veya üçüncü taraf İnternet kullanıcıları arasında e-posta kullanma. Belirtilen görüntülerin dağıtılacağı / yerleştirileceği yer, zaman, izleyici, siteler Yüklenici tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir. Aynı zamanda, Yüklenici, bu tür yerleştirme ve dağıtımın yanı sıra üçüncü taraf İnternet kullanıcılarının Kullanıcı Ilanında Kullanıcıya hitap etmesini; görüntünün Yüklenicinin İnternet'te bir reklam malzemesi olarak yerleştirilmesini garanti etmez.

Yukarıdaki kullanım hakkı, Kullanıcı tarafından Siteye ilgili görseli içeren bir Reklam yerleştirildiği andan itibaren, görsele ilişkin münhasır hakkın süresi boyunca, bölgeyi sınırlamadan, bu hakkı üçüncü kişilere devretme olasılığı ile ücretsiz olarak Yükleniciye devredilir. Kullanıcı, yazarın adını belirtmeden görsellerin kullanımına izin verir ve ayrıca bu görsellerin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti eder.

5.7 Aşağıdakı İlanların Sitede yayınlanmasına izin verilmez:
5.7.1 İçeriği Türk yasalarını ihlal eden (şiddet propagandası, ırkçı nefret, pornografi vb.).

5.7.2 İçeriği genel kabul görmüş ahlak ve etik  normlarını ihlal eden.

5.7.3 Site Politikası ve Siteye Ilan Yerleştirme Kuralları ile çelişen bilgiler.

5.7.4. Bu tür izinlerin yokluğunda uygulanması özel izinlerin alınmasını gerektiren Mallar için bir teklif içeren.

5.7.5. Yürürlükteki Türk mevzuatı ve/veya uluslararası anlaşmalar tarafından dolaşımı sınırlandırılmış veya yasaklanmış bir Ürün için teklif içeren.

6. Kullanıcıların kişisel bilgilerine erişim

6.1 Kullanıcının Sitede yayınladığı Ilanlarda yer alan tüm bilgiler, kişisel hesaba erişim şifresi ve bu bölümde yer alan bilgiler dışında herkese açıktır. Kullanıcı, Sitede Ilanlar yayınlayarak, yayınlanan bilgilerin kendisi tarafından Sitede kamuya açık olarak yayınlandığını, yani herhangi bir yerde bulunan herhangi bir Site ziyaretçisinin (sınırsız kişi çemberi) İnternet erişimi olan cihazla incelemeye açık olduğunu anlar. Buna göre, Kullanıcı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür bilgilerin yerleştirilmesiyle ilişkili tüm riskleri anlar ve üstlenir: e-posta adresinin spam iletileri göndermek için listelere alınması riski, e-posta adresinin çeşitli türlerdeki dolandırıcı kişilere ulaşması riski, telefon numarasının SMS spam göndericilerine ve/veya SMS dolandırıcılarına ulaşma riski ve bu tür bilgilerin yerleştirilmesinden kaynaklanan diğer riskler.

6.2 Kullanıcının Ilanda yer alan bilgileri değiştirme erişimi, yalnızca Kullanıcı tarafından Siteye kaydolurken seçilen benzersiz bir giriş ve şifre temelinde yapılır. Şifrenin güvenliğinden Kullanıcı sorumludur.

6.3 Erişim şifresi kaybolursa, Kullanıcı, kayıt sırasında belirttiği e-postaya bir şifre hatırlatıcı alma ve kişisel hesabına girme fırsatına sahiptir.

6.4 Yüklenici, Site kullanıcılarının kişisel bilgilerinin yetkisiz kullanımını önlemek için mümkün olan her türlü çabayı gösterir. Ancak, Yüklenici, Kullanıcının kişisel bilgilerinin aşağıdaki nedenlerle olası kötüye kullanımından sorumlu değildir:

Yüklenicinin kontrolü dışında olan yazılım, sunucu veya bilgisayar ağlarındaki teknik sorunlar;

Sitenin üçüncü şahıslar tarafından kasıtlı veya kasıtsız olarak başka amaçlarla kullanılmasıyla bağlantılı olarak Sitenin işleyişindeki kesintiler;

Kayıt koşulları ve Yüklenici ile yapılan sözleşmeler nedeniyle bu bilgilere erişimi olmayan diğer kişilere Kullanıcılar tarafından Siteden şifre veya bilgilerin (kasıtsız olanlar dahil) aktarılması.
6.5. Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesinin yürütülmesi amacıyla Yükleniciye kişisel ve diğer bilgileri (Kullanıcının soyadı, adı, soyadı veya takma adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve ayrıca Siteyi kullanırken Kullanıcı tarafından sağlanan diğer bilgiler) sağlamaya veya kamuya açık alana yerleştirmeye bağımsız ve gönüllü olarak karar verir.

6.6. Kullanıcı, Siteye kaydolarak, girdiği kişisel verilerin (isim, telefon numarası, e-posta vb.) 6698 Sayılı Mart 24, 2016 tarihli Türk Kanununa uygun olarak toplanmasını, işlenmesini, saklanmasını ve kullanılmasını kabul eder.  ("Kişisel Veriler Üzerine") . Üçüncü taraf https://ilanyokyok.com ortağıysa ve kullanıcılara ek hizmetler sağlamak için bilgi sistemleri sağlıyorsa, kullanıcı bu verilerin üçüncü bir tarafa aktarılmasını da kabul eder. Bu durumda verilerin üçüncü bir kişiye aktarılması, bu verilerin sahiplerinin haklarının yeterli düzeyde korunmasını sağlayan otomasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilmelidir ve üçüncü kişi tarafındaki bilgi sistemi uygun sertifikaya sahip olmalıdır.. Sınır ötesi veri aktarımı, yalnızca bilgi sistemi sunucularının bulunduğu yabancı devletin kişisel veri sahiplerinin haklarının yeterli düzeyde korunmasını sağlaması durumunda mümkündür. Kullanıcı, office@ilanyokyok.com destek hizmetiyle iletişime geçerek hesabını istediği zaman devre dışı bırakabilir.

6.7 Kullanıcının profilde yer alan kişisel bilgileri (Soyadı, Adı, Patronimik vb.) değiştirme erişimi, yalnızca Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen benzersiz giriş ve şifre temelinde yapılır.

7. Sitedeki Materyallerin Kullanımı

7.1 Sitenin her kullanıcısı, kendi adına yayınlanan bilgilerden ve bu gönderilerin sonuçlarından sorumludur.

7.2 Site yalnızca bilgi aktarma aracıdır ve Yüklenici, sitenin doğruluğundan ve uygunluğundan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.3 Yüklenici, ihmalli, yanlış veya kasıtlı olarak eksik bilgileri Siteden çıkarmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterir, ancak nihai olarak bunun sorumluluğu, onu yayınlayan kişilere aittir.

7.4 Sitenin materyallerini yeniden yazdırırken veya başka bir şekilde kullanırken, Siteye bir bağlantı gereklidir.

7.5 Kullanıcı'nın bir reklamı veya İlan'da yer alan bilgilerin bir kısmını Site dışında kendi veri tabanında kaydetmesi durumunda, bunun sorumluluğu 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Türkiye Cumhuriyeti "Kişisel Veriler Hakkında Kanun" uyarınca kişisel verilerin işleticisi olarak Kullanıcıya aittir.

7.6 Siteden bilgi okumak için yazılım araçlarının (komut dosyaları, robotlar) kullanılmasına izin verilmez.

7.7 Site'nin logosu, adı, tasarım öğeleri, tasarımı ve genel görünümü Yüklenici'ye aittir ve bunların kullanımı yasaktır.

8. Garantiler ve sorumluluk

8.1. Kullanıcı, bağımsız olarak, kendi takdirine bağlı olarak ve Yüklenicinin kontrolü dışında, Siteye reklam niteliğinde olabilecek Ilanlar yerleştirdiğinden, Kullanıcı, Türk Reklam Kanunu tarafından öngörülen tüm sonuçlarıyla birlikte Sitede yayınladığı tüm Ilanlar açısından bir reklamcı ve reklam dağıtıcı olarak kabul edilir.

8.2. Kullanıcı, Web Sitesinde Ilanlar yayınlayarak, Malların zorunlu sertifikayı geçtiği de dahil olmak üzere (bu tür mallar için kanunen gerekliyse) ilanda belirtilen Malları satma hakkına sahip olduğunu garanti eder. Bu paragrafta belirtilen garantilerin ihlalinden yalnızca kullanıcı sorumludur. Yüklenici, Kullanıcıdan ilgili Ilanda belirtilen Mallar için destekleyici belgeler (bir uygunluk beyanı/belgesi dahil) talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, mallar için destekleyici belgeler sağlamazsa, Yüklenici, Yükleniciye herhangi bir ceza uygulamadan ilgili ilanı Siteden kaldırma hakkına sahiptir.

8.3. Kullanıcı, kendisi tarafından yayınlanan Ilqn içeriğinin, aşağıdakiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,mevcut Türk mevzuatına uygunluğundan sorumludur:  "Türkiye'de İstihdam Hakkında", "Reklam Hakkında", "Çocukların Sağlığına ve Gelişimine Zararlı Bilgilerden Korunmasına Dair Kanun". Kullanıcı tarafından yayınlanan Ilanlar veya ilgili Ilanda belirtilen Mallar ile ilgili olarak (devlet kurumları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) üçüncü kişiler tarafından Yükleniciye yönelik taleplerde bulunulması durumunda, Kullanıcı, bu tür talepleri bağımsız olarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere çözmeyi ve Yüklenicinin yukarıdaki taleplerle bağlantılı olarak zarara uğraması durumunda, bunları eksiksiz olarak Yükleniciye tazmin etmeyi taahhüt eder.

8.4. İnternet sitelerinin kullanıcılarının tespiti teknik nedenlerle zor olduğundan, kayıtlı kullanıcıların gerçekten iddia ettikleri kişiler olmasından ve bu nedenle Kullanıcıya veya diğer kişilere gelebilecek olası zararlardan Yüklenici sorumlu değildir.

8.5. Kullanıcı, Siteden alınan bilgileri kullanarak, Sitede yayınlanan bilgilerin olası yanlışlığından ve ayrıca bazı bilgilerin tehdit edici, saldırgan, bilerek yanlış, kaba, müstehcen görünebileceğinin farkındadır ve bunları kabul eder. ve Siteyi kullanma olasılığına bağımsız olarak karar verir.

8.6. Yüklenici, Kullanıcı tarafından yayınlanan Ilanların Sitenin belirli sayıda veya en az bir kullanıcısı tarafından görüntüleneceğini garanti etmez.

8.7. Yüklenici, Site tarafından kullanılan yazılımların, sunucuların ve bilgisayar ağlarının hatasız ve bilgisayar virüslerinden arındırılmış olduğunu garanti etmez. Sitenin kullanımı veri kaybına veya ekipmanın zarar görmesine neden olmuşsa, Yüklenici bundan sorumlu olmayacaktır.

8.8. Yüklenici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesini ve/veya Siteyi kullanmaya veya Ilan yayınlamaya ilişkin diğer kuralların şartlarını ihlal eden Kullanıcının kişisel hesabına erişiminin sonlandırılması veya geçici olarak askıya alınması dahil, Kullanıcının erişimini hem genel hem de kısmen sona erdirme hakkını saklı tutar.

8.9. Bu Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde ortaya çıkan tüm ihtilaflar, Türk hukuku uyarınca Yüklenicinin bulunduğu yerdeki mahkemede değerlendirmeye tabidir. Bu sözleşme, Yüklenici ile Kullanıcı arasında acentelik ilişkileri, ortaklık ilişkileri, ortak faaliyetlere ilişkin ilişkiler, kişisel istihdam ilişkileri veya bu sözleşmede açıkça belirtilmeyen diğer herhangi bir ilişkinin kurulması olarak anlaşılamaz.

Bu Site, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için çerezleri kullanır. Siteyi kullanmaya devam ederek, bunu kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi şurada mevcuttur: Çerez politikası

Tamam,anladım.
Açık artırma bitti
Dakika
Saniye
Seçildi
Ekle
Açık artırma bitti
Seçenekleri Gizle
Tüm seçenekler
Sayfayı silmek istediğinizden emin misiniz?